MESPHIM 🍁: Ant-Man and the Wasp: Quantumania
Hiển thị các bài đăng có nhãn Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Hiển thị tất cả bài đăng

05/02/2023

Biến thể của Kang - Kẻ bất diệt là phản diện chính trong Ant-man 3

Trong bộ phim Ant-Man and the Wasp: Quantumania 2023 - Người Kiến và Chiến binh Ong: Thế giới Lượng tử (Ant-man 3), nhân vật Kang the Conquer được xác định là phản diện chính, tuy nhiên nhân vật này khác với Kang He Who Remains từng xuất hiện trong series Loki. Ant-man 3 là bộ phim đầu tiên của Vũ trụ Điện ảnh Marvel Giai đoạn 5.

Ant-Man and the Wasp: Quantumania - 2023 © Marvel Studios, Disney+,  📺.

Ant-Man and the Wasp: Quantumania (2023) on IMDb


TRÀO LƯU