MESPHIM 🍁: Vật chất tối của Ngài | Hắc tín Vô thượng | His Dark Materials | Phần 1 Tập 4 Vietsub | The Armour

28/11/2019

Vật chất tối của Ngài | Hắc tín Vô thượng | His Dark Materials | Phần 1 Tập 4 Vietsub | The Armour

Tập 4 của His Dark Materials (Vật chất tối của Ngài / Vật chất Đen tối / Hắc tín Vô thượng) có chủ đề The Armor (Bộ thiết giáp) kể hành trình Lyra thu phục được gấu Iorek đi theo đoàn người Gyptians nhờ việc giúp chàng gấu tìm lại được bộ thiết giáp của mình nhờ sự chỉ dẫn của Chân La bàn. 

  

Link xem phim ở gần cuối bài viết.
Bài liên quan:
Những ồn ào và sự cố liên tiếp do Ban Thanh tẩy gây ra khiến Hồng Y tức giận và dự định truất bà Coulter khỏi mọi chức vụ và công vụ. Tuy nhiên, người đàn bà đã khôn ngoan nhờ thế lực của Vua gấu Iofur bắt giữ Lord Asriel và dùng anh để làm thứ mặc cả với hồng y nhằm duy trì địa vị.


Bà Coulter dự cảm được số phận và năng lực đặc biệt của Lyra nên cũng mặc cả được với hồng y nhằm tiếp cận một Chân La bàn khác do Huấn Quyền nắm giữ, để đặt ra câu hỏi "Lyra là ai?"

PHIM MỚI@ ĐIỆN ẢNH MESPHIM | PHÂN TÍCH | PHỤ ĐỀ VIETSUB | XEM ONLINE


TRÀO LƯU