MESPHIM 🍁: Superman & Lois Phần 2 Tập 13: Hợp nhất hai Trái đất 📺

09/06/2022

Superman & Lois Phần 2 Tập 13: Hợp nhất hai Trái đất 📺

Trong Tập 13/15 của Superman & Lois Mùa  2 -  “All Is Lost” (Đã mất mọi thứ), sau khi hấp thụ toàn bộ sức mạnh của Tal-Rho ở thế giới phẳng, Ally bay sang Trái đất chính để hấp thụ sức mạnh của Clark.@ Superman and Lois ©  Amazon, The CW,  CTV Sci-Fi Channel, BBC One, iPlayer, Salto, TF1 Television Francaise 1, 📺

Superman and Lois
(2021) on IMDbRELATED:Không có sự phòng bị từ trước, Clark dễ dàng bị Ally đánh bại và hút toàn bộ sức mạnh. John và Natalie đến trợ giúp nhưng quá muộn, mọi sức mạnh của Clark đã bị hút sạch.

Sau khi có được siêu sức mạnh của hai người Krypton, Ally thực hiện hợp nhất hai trái đất.

Clark được cứu sống nhưng vẫn bất tỉnh, những xét nghiệm cho thấy những tế bào của anh hoàn toàn trông như một người bình thường, có lẽ anh đã mất hoàn toàn các siêu năng lực.
ON TREND
Tyler Hoechlin ... Kal-El / Clark Kent / Superman /  "Bizarro" Superman

Elizabeth Tulloch ... Lois Lane

Jordan Elsass ... Jonathan Kent  / Jon-El

Alex Garfin ... Jordan Kent 

Emmanuelle Chriqui ... Lana Lang Cushing

Erik Valdez...Kyle Cushing

Inde Navarrette ... Sarah Cushing

Wolé Parks ... Captain Luthor/Marcus/John Henry Irons

Adam Rayner ... Morgan Edge / Tal-Rho / Bizarro Tal-Rho

Dylan Walsh...Samuel Lane

Ben Cockell...Morgan Edge/Tal-Rho (19)

Dylan Kingwell...Clark Kent (15)

David Ramsey...John Diggle

Sofia Hasmik ... Chrissy Beppo, Editor of the Smallville Gazette 

Eric Keenleyside ... George Dean, The Mayor of Smallville

Kayla Heller...Tegan Wickhem

Ian Bohen ... Mitch Anderson

Tayler Buck ... Natalie Irons

Jenna Dewan ... Lucy Lane

Rya Kihlstedt ... Ally Allston

Samantha Di Francesco ... Candice Pergande
TRÀO LƯU