MESPHIM 🍁: Superman & Lois Phần 2 Tập 12: Cái xác khô

02/06/2022

Superman & Lois Phần 2 Tập 12: Cái xác khô

Trong Tập 12/15 của Superman & Lois Mùa  2 -  “Lies That Bind” (Lừa dối đeo bám), Clark phải nhờ đến sự giúp đỡ của Tal-Rho để hợp sức phá hủy bản dây chuyền của Ally, nhưng họ phải đối diện với một Ally có những năng lực đáng quan ngại.@ Superman and Lois ©  The CW,  CTV Sci-Fi Channel, BBC One, iPlayer, Salto, TF1 Television Francaise 1, 📺

Superman and Lois
(2021) on IMDbRELATED:Để ngăn chặn Ally, John và Sam đề nghị phá hủy cổng vào Thế giới nghịch đảo để ngăn chặn người của Ally sang Trái đất chính, nhưng Clark phản đối vì cho rằng làm như thế thì sẽ không còn lối để sang thế giới nghịch đảo giúp những con người bên đó. 

Clark chọn phương án tạm thời thả Tal-Rho để hai người có thể tổng hợp sức mạnh phá hủy mặt dây chuyền. 

Ally xuất hiện và dùng năng lực đặc biệt hút sức mạnh của Tal-Rho, sau đó là Superman. Tình thế chỉ xoay chuyển khi John đến ứng cứu, dùng búa tĩnh lực chặn Ally. Clark và Tal-Rho phối hợp năng lượng từ mắt để phá hủy mặt dây chuyền.
Khi mặt dây chuyền bị phá hủy, Ally nhặt các mảnh vỡ của mặt dây chuyền và quay về thế giới nghịch đảo. Tal-Rho cũng nhân cơ hội bỏ trốn.

Lois cố gắng xin lỗi và làm lành với Lana vì đã không kể với Lana sự thật Clark là Superman. Natalie bận rộn chế tạo một bộ áo giáp để giúp Jonathan ngăn ngừa việc Jon-El hợp nhất với cậu ta. Tuy nhiên, nó cần năng lượng từ X-Kryptonite.

Tại thế giới đảo nghịch, Ally hút sức mạnh của Tal-Rho của thế giới này, biến anh ta thành một cái xác khô. Wolé Parks ... Captain Luthor/Marcus/John Henry Irons

Erik Valdez...Kyle Cushing
Tyler Hoechlin ... Kal-El / Clark Kent / Superman /  "Bizarro" Superman


Wolé Parks ... Captain Luthor/Marcus/John Henry Irons

Tyler Hoechlin ... Kal-El / Clark Kent / Superman /  "Bizarro" Superman
Tyler Hoechlin ... Kal-El / Clark Kent / Superman /  "Bizarro" Superman

Adam Rayner ... Morgan Edge / Tal-Rho / Bizarro Tal-Rho


Adam Rayner ... Morgan Edge / Tal-Rho / Bizarro Tal-RhoRya Kihlstedt ... Ally Allston
ON TREND
Tyler Hoechlin ... Kal-El / Clark Kent / Superman /  "Bizarro" Superman

Elizabeth Tulloch ... Lois Lane

Jordan Elsass ... Jonathan Kent  / Jon-El

Alex Garfin ... Jordan Kent 

Emmanuelle Chriqui ... Lana Lang Cushing

Erik Valdez...Kyle Cushing

Inde Navarrette ... Sarah Cushing

Wolé Parks ... Captain Luthor/Marcus/John Henry Irons

Adam Rayner ... Morgan Edge / Tal-Rho / Bizarro Tal-Rho

Dylan Walsh...Samuel Lane

Ben Cockell...Morgan Edge/Tal-Rho (19)

Dylan Kingwell...Clark Kent (15)

David Ramsey...John Diggle

Sofia Hasmik ... Chrissy Beppo, Editor of the Smallville Gazette 

Eric Keenleyside ... George Dean, The Mayor of Smallville

Kayla Heller...Tegan Wickhem

Ian Bohen ... Mitch Anderson

Tayler Buck ... Natalie Irons

Jenna Dewan ... Lucy Lane

Rya Kihlstedt ... Ally Allston

Samantha Di Francesco ... Candice Pergande
TRÀO LƯU